Η Hipac, η μόνη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας για το έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού και Δικτυακού Εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Κερατέας», πέρασε στην επόμενη φάση καθώς ελέγχθηκε η τεχνική προσφορά της και κρίθηκε αποδεκτή.