Η Lamda Hellix υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης για το έργο “Προμήθεια & εγκατάσταση υποδομών λειτουργίας και φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων – Data Center”. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 226 χιλιάδες ευρώ με ΦΠΑ.