Η Netplex υλοποίησε το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών στο Κέντρο Τεχνολογίας της Αγροτικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τη Netplex, το Κέντρο Τεχνολογίας και κυρίως το νέο data center της Αγροτικής Τράπεζας, είναι τα μοναδικά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διαθέτουν διαθεσιμότητα 2Ν (99,999%) σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε αυτό της Δομημένης Καλωδίωσης. Για την υλοποίηση του έργου η Netplex χρησιμοποίησε συστήματα της ελβετικής εταιρείας Reichle & De-Massari, τα οποία υποστηρίζουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες μέχρι 10 Gbps και είναι σε θέση να καλύψουν επερχόμενες τεχνολογίες μέχρι 100 Gbps.