Στη Nigico κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Λαΐκού Νοσοκομείου για το έργο: «Προμήθεια συγκροτήματος κεντρικού UPS».
Στο διαγωνισμό συμμετείχε -πέρα από τη Nigico- και η εταιρεία VPower, η προσφορά της οποίας απορρίφθηκε κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Θα εγκατασταθεί συγκρότημα UPS του ιταλικού οίκου Chloride τύπος ΝΕΤ ισχύος 200 KVA και συσσωρευτές τύπου NGR Power. Ο αρχικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.