Στη Quality & Realibility κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας με τίτλο "Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης".

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 149.987 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.