Τα καταστήματα Coffeeway, σχεδιάζοντας μία υψηλή αναβάθμιση της λειτουργίας τους για την αριστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, ανέθεσαν στη Scicom την υποστήριξη του Πληροφοριακού τους συστήματος Microsoft Dynamics και LS Retail.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε στα πλαίσια εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής της εταιρείας να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, μέσα από μία ριζική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών, της υψηλής επικοινωνίας και της εφαρμογής μιας πιο στενής σχέσης με τους πελάτες και συνεργάτες.

H Scicom που ειδικεύεται σε εξελιγμένες λύσεις POS για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, ανέλαβε να παρέχει στην Coffee Connection ABEE, ολοκληρωμένη Επιχειρηματική Υποστήριξη, Τεχνολογική & Λειτουργική, με Βέλτιστες Πρακτικές, πρωτοποριακές λύσεις Πληροφόρησης για Βελτιστοποίηση της Παραγωγικότητας, προηγμένη Διαχείριση Απόδοσης και μία ευφυή Πληροφόρηση της Διοίκησης για Λήψη σωστών Αποφάσεων.