Η εταιρεία Carouzos ανέθεσε στη Scicom την υποστήριξη της υφιστάμενης εγκατάστασης Microsoft Dynamics Nav για την κεντρική διοίκηση, μετά από μια επιτυχημένη, αξιόπιστη και μακρόχρονη συνεργασία.

Η προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αφορούσε στην υποστήριξη λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης της Carouzos. Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας, η Scicom ανέλαβε και την μηχανογραφική υποστήριξη των κεντρικών λειτουργιών της. Στόχος είναι η Carouzos να αξιοποιήσει στο σύνολό τους όλες τις δυνατότητες του συστήματος και να βρει λύσεις σε διαχρονικά θέματα.