Τη Space Hellas επέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) για την υλοποίηση του έργου «φSAT: The Role of Satellite in Future Internet Services» ύστερα από διεθνή διαγωνισμό.

Στο έργο, εκτός από τη Space Hellas που είναι και ο κύριος ανάδοχος, συμμετέχουν επίσης η Thales Alenia Space – France και το Mobile Multimedia Lab του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Στόχος του έργου φSAT είναι να μελετήσει σε βάθος και να προτείνει νέες καινοτόμες αρχιτεκτονικές και σενάρια ενοποίησης των δορυφορικών και επίγειων δικτύων στα πλαίσια του Future Internet. Tο φSAT αποτελεί την πρώτη φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένεται με τα καινοτόμα αποτελέσματά του να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφορικών δικτύων.