Η Space Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθειακαι εγκατάσταση υπολογιστικής συστοιχίας (blade servers) για τις ανάγκες του Data Center του.

Το υπό προμήθεια σύστημα της Dell, θα εγκατασταθεί μέχρικαι τα τέλη Φεβρουαρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εξοπλισμού του Α.Π.Θ., όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο παθητικός και ενεργός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου. Σε συμπληρωματικό διαγωνισμό, το Α.Π.Θ. εμπιστεύθηκεστη Space Hellas και την προμήθεια εγκατάστασης στους εν λόγω blade servers, λογισμικού της VMware για Server Virtualization.

Από την εγκατάσταση του νέου συστήματος, προκύπτουν για το Α.Π.Θ., πολλαπλά οφέλη. Οφέλη, όπως υψηλή διαθεσιμότητα, εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του Πανεπιστημίου,εύκολη διαχείριση, γρήγορη εγκατάσταση, αλλά και χαμηλότερα λειτουργικάέξοδα καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 104.000 ευρώ.