Στη Space Hellas ανατέθηκε ύστερα από διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η εγκατάσταση του συστήματος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έκδοσης και διαχείρισης της κάρτας φιλάθλου και των εισιτηρίων, σε 22 στάδια τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, σε όλη την επικράτεια.

Με το έργο αυτό, θα επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας όλων των προσώπων που παρευρίσκονται εκεί κατά τη διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων. Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα έχει πλήρη εικόνα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν, του αριθμού και των θέσεων των φιλάθλων κάθε αγώνα, καθώς και της κατάστασης των εισιτηρίων διαρκείας. Η Space Hellas αναλαμβάνει το σύνολο του έργου, το οποίο αποτελείται από τα υποσυστήματα κάρτας φιλάθλου, διαχείρισης εισιτηρίων, διαχείρισης πρόσβασης και διαχείρισης αγώνων.

Επίσης, η Space Hellas θα προσφέρει την κατάλληλη δικτυακή υποδομή για τη διασύνδεση των σταδίων με τα Εθνικά Κέντρα Ελέγχου, καθώς και την κατάλληλη υποδομή ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Ο βασικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι των οίκων FortressGB, Computer Software Group Ltd, IBM, Cisco και ΚΑΒΑ. Η Space Hellas έχει ήδη υλοποιήσει το μεγαλύτερο σε έκταση πανελλαδικό ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας για τα 22 στάδια, στα οποία θα εγκατασταθούν και τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου, παρέχοντας έτσι μια συνολική και ολοκληρωμένη λύση εποπτείας και διαχείρισης των σταδίων αυτών.