Η Space Hellas ανέλαβε, στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας της με τη British Telecom, το έργο της συντήρησης και υποστήριξης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) της VISA, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Space Hellas με το εκτεταμένο και οργανωμένο τεχνικό δίκτυο που διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέρει πολύ μικρούς χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης των βλαβών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου της VISA, επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο, λόγω της κρισιμότητας των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζονται, σε ένα περιβάλλον με αυξημένο εύρος ζώνης (bandwidth) και ταυτόχρονα απαιτητικό ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σε 24ωρη καθημερινή βάση.