Η Space Hellas, στα πλαίσια της πρόσκλησης 192 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ανέλαβε την υλοποίηση έργου υπηρεσιών ασύρματης ευρυζωνικότητας για το Δήμο Καματερού Αττικής.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (Wi Fi hotspots) και προηγμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται πάνω από αυτά. Αναλυτικότερα, θα δημιουργηθούν Wi Fi hotspots σε δημόσιους χώρους όπως πλατείες, κτίρια Δήμου, για ασύρματη πρόσβαση στο internet από τους δημότες. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες ενημερωτικού χαρακτήρα που προσφέρουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες διαδρομών, ψυχαγωγίας, κ.α., ενώ παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα, σε δημότες και επισκέπτες του δήμου, να προσθέτουν ηλεκτρονικά σχόλια σε μορφή κειμένου, ήχου ή βίντεο. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στο Δήμο στα τέλη Νοεμβρίου του 2009. Ο προϋπολογισμός του ορίστηκε στις 194.922 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.