Στην Specisoft κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΤΕΙ Χαλκίδας, που αφορούσε την προμήθεια εξειδικευμένων Επιχειρησιακών λογισμικών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το λογισμικό Business Game – Επιχειρησιακό παίγνιο, λογισμικά για Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων, λογισμικά για Κοστολόγηση καθώς και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά της Specisoft. Τα λογισμικά θα εξοπλίσουν εργαστήρια από 25 έως 50 θέσεων εργασίας και θα χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία της εργαστηριακής εκπαίδευσης των σπουδαστών.