Η Unisystems Συστήματα Πληροφορικής κατόπιν διαπραγμάτευσης με τη ΓΓΠΣ υπέγραψε σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών για την επαύξηση του έργου του περιουσιολογίου, το οποίο έχει αναλάβει η ίδια έναντι τιμήματος 6,8 εκατ. ευρώ.

Η επαύξηση αφορά κυρίως υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων και το τίμημα της νέας σύμβασης ανέρχεται σε 900 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.