Ο ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την οικονομική προσφορά της Unisystems για το έργο «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ».

Στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και ορθή εκκαθάριση των απαιτήσεων του συνόλου των φαρμακείων που εκτελούν συνταγές για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός του ποσού επιστροφής (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η αξία του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά της Unisystems, στα 3.677.251,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πλέον η Unisystems καλείται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε απορρίψει ως μη αποδεκτή την προσφορά της ένωσης εταιρειών Cosmos Business Systems-PricewaterhouseCoopers Business Solutions στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.