Στη Velti-Iknowhow ανέθεσε ο Δήμος Πηνειού Γαστούνης το έργο «Σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Πηνείου», έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό.

Το έργο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνέτ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο θα παρέχει υπηρεσίες στους δημότες αλλά και γενικότερα στους πολίτες χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες – όπως αυτές των κινητών τηλεφώνων. Η συνολική τελική αξία της σύμβασης είναι 245 152,10 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η εταιρεία επιλέχθηκε βάσει της αντίληψης και προσέγγισης υλοποίησης του έργου, την πλήρωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, τη μεθοδολογία οργάνωσης, διοίκησης και υλοποίησης του έργου, καθώς και την πλήρωση των προδιαγραφών των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν κατατεθεί συνολικά δύο προσφορές.