Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της σύνθετης λύσης Xerox που καλύπτει τις ανάγκες της ΔΕΗ για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, τη διαχείριση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος, την παραγωγική εκτύπωση και την ψηφιακή αρχειοθέτηση των εφαρμογών.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της υποδομής του εκτυπωτικού της κέντρου στον Ταύρο και της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών διαχείρισης και εκτύπωσης εφαρμογών, η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες.

Η Xerox, καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και ολοκληρώνοντας επιτυχώς, ως προβλεπόταν από το διαγωνισμό, τη δοκιμαστική λειτουργία, μειοδότησε και ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Το σύνθετο αυτό έργο αποτελείται από την εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία: τεσσάρων εκτυπωτικών συστημάτων ρολού ασπρόμαυρης εκτύπωσης με inline συστήματα εισόδου και εξόδου ρολού, σύγχρονου λογισμικού ανάπτυξης και διαχείρισης του εκτυπωτικού περιβάλλοντος και των εφαρμογών, συστήματος ψηφιακής αρχειοθέτησης με δυνατότητα απομακρυσμένης ανάκτησης και επανεκτύπωσης
καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών.