Η ένωση εταιρειών Ανκο & Agiltech ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας".

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ειδοποίησης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης, το οποίο περιλαμβάνει γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, υποσύστημα διαχείρισης κρίσεων-συμβάντων, υποσύστημα διαδικτυακής πύλης, υποσύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, καθώς και υποσύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται πως εκτός των Ανκο & Agiltech, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών: 1) Ατεσε – Epsilon International, 2) Byte – Geoanalysis – Ε. Αστεροσκοπείο Αθηνών – SOL, 3) Data Concept – Globo Technologies, 4) Intracom – Infomerita – Ινφοδήμ, 5) Profile – Geomatics – Talnet, 6) Quality & Reliability – ELPHO, 7) Telenavis – Newsphone και η εταιρεία 8) Onex Hellenic. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 979.064 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.