Η κοινοπραξία Ατεσε και Εψιλον International ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο G.I.S. του Σεϊχ Σου.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστήματος Πυροπροστασίας με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης”. Εδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων Ανάπτυξη του GIS και η λειτουργία του (εφαρμογές) Προμήθεια του ψηφιακού τηλεματικού δικτύου επόπτευσης και πυροπροστασίας Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικών που καθιστούν αφενός επιχειρησιακά λειτουργικό το GIS και αφετέρου πλαισιώνουν λειτουργικά (ενιαίο σύστημα) του τηλεματικού δικτύου πυροπροστασίας.

Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και η παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες του GIS με την ολοκλήρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι πέρα από την ένωση Ατεσε – Εψιλον στη φάση της οικονομικής προσφοράς είχαν προκριθεί ακόμα η ένωση Globitel – Onex – Telenavis καθώς και η εταιρεία Ινφοδήμ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.046.800 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.