Η κοινοπραξία Ινφοδήμ - Telenet - Μίνως Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Δημιουργία Αυτόνομου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης".

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και προστασίας του έργου “Δημιουργία ενός αυτόνομου συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης” στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα στις περιοχές του δάσους πουρναριών του Ρούβα στο Ν. Ηρακλείου και του Φοινικοδάσους της Πρέβελης στο Ν. Ρεθύμνου. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί έχει ως κύριο σκοπό την πρόληψη – αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και εν γένει την προστασία των δασών και τη βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων δυνάμεων σε μια δασική πυρκαγιά ή την αντιμετώπιση κρίσεων.

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο διανομής αναμετάδοσης και πρόσβασης για τη μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες για την διασύνδεση του επιλεγμένου Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ένα ασύρματο αυτόνομο τηλεματικό δίκτυο εικονοληπτών το οποίο θα καλύπτει το πρινοδάσος του Ρούβα και το φοινικόδασος της Μονής Πρέβελης, σε συνδυασμό με μια εξειδικευμένη βάση δεδομένων εμπλουτισμένη με πολλαπλά χωρικά επίπεδα πληροφοριών των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Το σύστημα μειώνει δραστικά τον χρόνο εντοπισμού και της πρώτης προσβολής καθώς και βελτιώνει το συντονισμό των εμπλεκομένων δυνάμεων.

Τέλος αυξάνει τη γενικότερη φύλαξη, παρακολούθηση και ανάδειξη των μοναδικών αυτών δασών. Εκτός της κοινοπραξίας Ινφοδήμ – Telenet – Μίνως, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά η κοινοπραξία Talent – ACA – TsipNet. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο 1.180.976 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.