Ηγετική θέση στη “Λίστα Λύσεων Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου για Τράπεζες” της έγκριτης εταιρείας μελετών Ovum, κατέκτησε η SAS.

Η μελέτη της Ovum παρέχει μια περίληψη των δυνατοτήτων της λύσης SAS Credit Risk Management που βασίζεται σε μια ποσοτική εκτίμηση της επιρροής της SAS στην αγορά, στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων λειτουργιών, καθώς και στη σχετική τεχνολογία της. Οι λόγοι που ώθησαν την Ovum να τοποθετήσει τη SAS στις κορυφαίες θέσεις ήταν επειδή παρέχει “ισχυρές, ολοκληρωμένες λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά τμήματα του κύκλου ζωής της πίστωσης και της συνολικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, προμηθευτές όπως η SAS έχουν μια καθιερωμένη παρουσία και δέσμευση στη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και σε άλλους τομείς στον τραπεζικό κλάδο”.

H SAS κατέκτησε επίσης την υψηλότερη βαθμολογία “τόσο στον τομέα της στρατηγικής όσο και της υλοποίησης, αλλά και ως προμηθευτής μιας ολοκληρωμένης σειράς εργαλείων για την άντληση, τη μετατροπή, τον ‘καθαρισμό’ και την ‘καθοδήγηση’ των δεδομένων στην ‘αποθήκη’ του πιστωτικού κινδύνου. Εξίσου υψηλή βαθμολογία κατέκτησε η εταιρεία στην ευκολία και την έκταση με την οποία οι λύσεις της μπορούν να συνυπάρχουν, να συνδυάζονται και να συνεργάζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άλλων προμηθευτών”.