Η ένωση εταιρειών Ελληνική Φωτογραμμετρική - ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελέτητες - Digital Earth ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και τη διάχυση γεωπληροφοριακών προϊόντων του Δήμου Καρπενησίου.

Το ΟΣΓΠ θα έχει ως βασικούς άξονες την κατασκευή του συστήματος και τη διάχυση των πληροφοριών του προς τους χρήστες. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του λογισμικού εφαρμογών, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά τη διάρκεια της χρονικής ισχύος της δωρεάν εγγύησης, καθώς και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης σε στελέχη του Δήμου. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 340.569 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.