Η ένωση εταιρειών Agiltech, SyNet και Μ. Παπασάββας ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο «Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης, προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ευαίσθητων περιοχών, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της απαιτούμενης γνώσης και της απρόσκοπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες.

Το έργο συμβάλλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 837.630 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.