Οι εταιρείες Cardisoft και Dotsoft ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας με τίτλο "Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων στο Δήμο Καβάλας".

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ανάπτυξη μίας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ΔΠΗΣ) που θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και θα συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο Καβάλας, ενδυναμώνοντας την τοπική κοινότητα. To έργο στοχεύει στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων (wi-fi hot spots). Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 224.065 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.