Οι Cosmos Business Systems και Pansystems ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων Προμηθειών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, η Cosmos ανέλαβε την προμήθεια 1.300 προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών Hewlett Packard DC 5800 SFF με οθόνες Hewlett Packard και διετή (2 έτη) συντήρηση μετά την τριετή (3 έτη) δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας. Εκτός της Hewlett Packard, από την πλευρά των κατασκευαστών είχαν κατέβει η Dell, η Fujitsu-Siemens και η Lenovo.

Το τίμημα της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις 543.400 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα, η Pansystems ανέλαβε την προμήθεια 1.300 αδειών χρήσης Mc AFEE active virus scan suite licenses, απεριόριστου χρόνου με τριετή (3 έτη) δωρεάν συντήρηση. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 59.800 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός διεξήχθη με ηλεκτρονική δημοπρασία.