Η ένωση εταιρειών Data Concept & Infotrip ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για με τίτλο "Mobile Portal για την ενημέρωση των πολιτών με στόχο την προώθηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μετσόβου (Μobile Government)".

Το έργο ανάπτυξης υπηρεσιών mobile government αποτελείται από δύο βασικές δράσεις: 1) Την ανάπτυξη – εγκατάσταση mobile web site και εφαρμογών το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για πρόσβαση από κινητά τηλέφωνα και 2) Την ανάπτυξη – εγκατάσταση πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών mobile government μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.
Υπενθυμίζεται πως εκτός της εν λόγω ένωσης, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Μ. Παπασάββας και 2) Plantech. Η ημερομηνία υλοποίησης του έργου είναι τρεις μήνες έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 233.507 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.