Οι εταιρείες G-Systems και Ergosystems υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης για την υλοποίηση του έργου "Εγκατάσταση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο campus του ΤΕΙ Κρήτης".

Το έργο αφορά Servers, Η/Υ με δυνατότητες πολυμέσων και υποστήριξη Mac Os, Η/Υ με ασύρματη διεπαφή και υποστήριξη MAC Os, Η/Y για την δημιουργία περιβάλλον Hotspot, Λοιπό Ηλεκτρονικό Eξοπλισμό και Access Point με κεραίες.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2008. Το συνολικό τελικό τίμημα των 2 συμβάσεων ανέρχεται στα 41.972 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Σύμβαση αριθμ. 1 κατακυρώθηκε στην Ergosystems και είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 4 εταιρείες. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 13.982 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 25 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Σύμβαση αριθμ. 2 κατακυρώθηκε στην G-Systems και είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 4 εταιρείες. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 27.990 ευρώ περιλαμβανομένου  ΦΠΑ.