Η κοινοπραξία Globo και Algosystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο "Σύμβαση ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης υποσυστημάτων βάσεων Χωρικών Δεδομένων και υλοποίηση πλατφόρμας λογισμικού σχετικού διαδικτυακού κόμβου για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και τις συναλλαγές των πολιτών".

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία βασικών υποδομών λογισμικού και υλικού καθώς και στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Internet. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 450.142 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.