Η ένωση εταιρειών Infoδημ & Intracom IT Services ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο πυροπροστασίας για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας του Νομού Θεσπρωτίας”. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου επόπτευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα) καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, εντός της δασικής περιοχής των ορέων Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων. Υπενθυμίζεται πως εκτός της εν λόγω ένωσης, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Ερατοσθένης – Algosystems και 2) Impetus – Micro – Top Vision. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 588.235 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.