Οι εταιρείες JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής και Ergosystems υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης για το έργο "Υποστήριξη μονάδας ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση σε τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εκκλησιών & άλλων μνημείων".

Το συνολικό τελικό τίμημα των 2 συμβάσεων ανέρχεται στα 124.978 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2008.

Η σύμβαση αριθμ. 1, η οποία κατακυρώθηκε στην JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής, αφορά σύστημα επίγειου σαρωτή laser τριών διαστάσεων, κατασκευασμένο ειδικά για εφαρμογές αποτύπωσης αρχαιολογικών μνημείων, αρχαιολογικών ανασκαφών, αλλά και για εφαρμογές τοπογραφικών αποτυπώσεων, αποτυπώσεων μεταλλείων, σηράγγων, ορυχείων, βιομηχανικών εφαρμογών, κ.ά. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης αριθμ. 1 ανέρχεται στα 104.510 ευρώ.

Η σύμβαση αριθμ. 2, η οποία κατακυρώθηκε στην Ergosystems, αφορά συστοιχία ηλεκτρονικών 6 υπολογιστών (cluster) για παράλληλη επεξεργασία μαζί με φορητό υπολογιστικό σύστημα (laptop), εξωτερική αποθηκευτική μονάδα και σταθεροποιητή τάσης, καθώς και φορητό υπολογιστικό σύστημα με διπλό πυρήνα για την επιτόπια επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται από τον επίγειο τρισδιάστατο σαρωτή. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το συνολικό τελικό τίμημά της ανέρχεται στα 20.468 ευρώ.