Στην ένωση εταιρειών Space Hellas A.E. – Alapis Medical & Diagnostics A.E. ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό που διενήργησε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και η παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη της λειτουργίας του «Πληροφοριακού Συστήματος Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων επιλεγμένων κομβικών Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ».

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ) θα φιλοξενεί εφαρμογές και δεδομένα απαραίτητα για την διεκπεραίωση του διαχειριστικού ρόλου των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων κάθε κομβικής Μονάδας Υγείας, την εξυπηρέτηση του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος, (π.χ. ταυτοποίηση ασθενών, συνέχεια στη φροντίδα, ενιαία διαχείριση παραπεμπτικών σε όλες τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ), καθώς και δεδομένα που χρήζουν κεντρικής διαχείρισης, όπως κωδικοποιήσεις, ραντεβού, στατιστικά κ.λπ. Με το σύστημα αυτό θα επιτευχθεί η οργάνωση και ο συντονισμός των επιμέρους μονάδων του Ι.Κ.Α. με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, την αποφυγή σπατάλης λόγω ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης και την αποφυγή ελλείψεων υγειονομικού υλικού στα εργαστήρια. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,934 εκατ. ευρώ.