Η ένωση εταιρειών Tredit - Amco ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας".

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας. Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα για την αναβάθμιση του τουριστικού – πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Καλαμάτας, παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων. Επίσης, θα αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών. Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού θα απευθύνονται στον επισκέπτη / πολίτη του Δήμου Καλαμάτας αλλά και στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Β. Προμήθεια εξοπλισμού. Για την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω υπηρεσιών η δημοτική αρχή θα προμηθευτεί φορητές συσκευές (smartphones ή και PDAs) που θα διατεθούν τόσο σε δημοτικούς υπαλλήλους όσο και σε επιλεγμένους φορείς – χρήστες που θα δοκιμάσουν τα συστήματα σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 287.968 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.