Στον ΟΤΕ ανατέθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός τους Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) για την υλοποίηση του έργου: «Υλοποίηση και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ ΑΕ για 20 μήνες».

Το τίμημα του διαγωνισμού ανέρχεται σε 467.248 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Quality & Reliability, η οποία όμως απορρίφθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση.