Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ το διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Ανάπτυξη και Λειτουργία των απαιτούμενων συστημάτων/εργαλείων για τη λειτουργία του μηχανισμού – δομής παρακολούθησης της ισότητας των Φύλων», στο πλαίσιο του έργου-σημαία: «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης».

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 326.100 ευρώ.