Περισσότεροι από ένας στους δύο χρήστες Η/Υ στην Ελλάδα «πλέουν» σε πειρατικό λογισμικό -είτε εν γνώσει, είτε εν αγνοία τους.

Ερευνα των BSA-IDC, Επιμέλεια Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / zampetaki@boussias.com.

Το 2010, η εμπορική αξία του παράνομα εγκατεστημένου λογισμικού στην Ελλάδα, έφθασε τα 227 εκατ. ευρώ, καθώς το 59% του λογισμικού ήταν πειρατικό, όπως διαπιστώθηκε από την ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού της Business Software Alliance (BSA).  Από το 2008 η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα ακολούθησε αυξητική πορεία, ανεβαίνοντας 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η άνοδος οφείλεται εν μέρει στο δυσμενές οικονομικό κλίμα, στη μείωση της αγοράς  νέων Η/Υ με  προεγκατεστημένο λογισμικό, στην καταναλωτική συμπεριφορά αλλά και στην απουσία μηχανισμών ελέγχου και συμμόρφωσης από το κράτος.

Η όγδοη στη σειρά Παγκόσμια Μελέτη πραγματοποιήθηκε από την BSA σε συνεργασία με την IDC,  χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που συνδυάζει 182 διακριτικά στοιχεία για 116 χώρες και γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο. Η νέα διάσταση που περιλαμβάνεται στη φετινή μελέτη αφορά σε μια δημοσκόπηση χρηστών Η/Υ σχετικά με τις κοινωνικές απόψεις και συμπεριφορές απέναντι στην πειρατεία λογισμικού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ipsos Public Affairs.

Αλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας βρίσκουν σημαντική υποστήριξη, με 7 στους 10 να εκφράζουν υποστήριξη για την πληρωμή των δημιουργών ώστε να προωθείται η τεχνολογική ανάπτυξη. Παραδόξως, η υποστήριξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ισχυρότερη στις αγορές με υψηλά ποσοστά πειρατείας.

Επίσης διαπιστώθηκε ευρεία αποδοχή πως το νόμιμο λογισμικό είναι καλύτερο από το πειρατικό καθώς είναι πιο ασφαλές και αξιόπιστο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί χρήστες Η/Υ δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι νόμιμο και τι παράνομο σε συνήθεις πρακτικές απόκτησης προγραμμάτων λογισμικού όπως είναι η αγορά μιας άδειας χρήσης για πολλούς Η/Υ ή το κατέβασμα (download) ενός προγράμματος από δίκτυο peer-to-peer.

«Είναι σαφές ότι ο κόσμος εκτιμά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το νόμιμο λογισμικό» τονίζει η Κατερίνα Γαλανοπούλου, Επικεφαλής της Επιτροπής εταιρειών μελών της BSA στην Ελλάδα. «Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ενισχύουν την ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με το τι καθιστά πειρατεία λογισμικού, όπως για παράδειγμα η ανεπαρκής αδειοδότηση των προγραμμάτων Η/Υ σε μια επιχείρηση».

«Πρωταθλητές» Ευρώπης στην πειρατεία
Από την Μελέτη της Πειρατείας Λογισμικού επίσης διαπιστώθηκε ότι:
• Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ο μέσος όρος της πειρατείας λογισμικού βρίσκεται σταθερά στο 35%, με την εμπορική αξία του κλεμμένου λογισμικού να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.
• Στην Ε.Ε., η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη υψηλότερη θέση στην πειρατεία (59%) μετά τη Βουλγαρία 65% και τη Ρουμανία 64%.
• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αξία του παράνομου λογισμικού ανέβηκε στα 44,3 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε από όταν ξεκίνησε η μελέτη το 2003.
• Σχεδόν οι μισές από τις 116 γεωγραφικές περιοχές που μελετήθηκαν παρουσίασαν ποσοστό πειρατείας υψηλότερο από 62%, με τον παγκόσμιο μέσο όρο να βρίσκεται στο 42%.
• Τα πιο δημοφιλή πλεονεκτήματα του νόμιμου λογισμικού είναι η τεχνική υποστήριξη (88%) και η προστασία επιθέσεων από hacker και malware (81%).
• Μια από τις συνηθέστερες μορφές πειρατείας είναι η αγορά μιας άδειας χρήσης λογισμικού και η εγκατάσταση της σε περισσότερους από έναν Η/Υ.
• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πλειοψηφία χρηστών Η/Υ πιστεύει ότι τα δικαιώματα και η προάσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα. Επίσης το 59% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ωφελούν τις τοπικές οικονομίες, ενώ το 61% πιστεύει ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.