Ο μαθητικός υπολογιστής φαίνεται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για μια αναξιοποίητη στην Ελλάδα αγοραστική πίτα, η οποία αφορά τις εφαρμογές μάθησης μέσω υπολογιστή ή άλλων διαδραστικών μέσων.

Οι κρατικές δωρεάν λύσεις αφήνουν πολλά περιθώρια για βελτίωση, τα οποία συνήθως έρχεται να καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία με κάποια επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού ή δωρεάν με απώτερους στόχους. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η προσπάθεια της Intel, η οποία σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά, ανέπτυξαν την υπηρεσία skoool.gr. Το skoool.gr περιέχει μέρος της σχολικής ύλης του Γυμνασίου και του Λυκείου μέσα από μια περισσότερο αλληλεπιδραστική “ματιά” σε σχέση με αυτή που προσφέρει το έντυπο σχολικό βιβλίο ή PDF σχολικό βιβλίο.

Προσωρινά, το περιεχόμενο του Skoool.gr, το οποίο είναι δωρεάν προσβάσιμο, χωρίς απαίτηση εγγραφής, καλύπτει περίπου το 20% της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ωστόσο, τόσο η Intel Hellas δια στόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Δημήτρη Κυριακού, όσο και ο Συμεών Ρετάλης, Αν. καθηγητής του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά , Καθηγητής του ΟΠΑ, διαβεβαίωσαν ότι θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε το skoool.gr να εμπλουτιστεί και να προωθηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Συμεών Ρετάλη, ο εμπλουτισμός του skoool.gr, το οποίο είναι ανοιχτό σύστημα, μπορεί να γίνει με τη συνδρομή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το skoool.gr είναι η ελληνική πτυχή ενός διεθνούς προγράμματος της Intel, με το οποίο έχει ως στόχο την αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας και σύμφωνα με το Δημήτρη Κυριακού χρησιμοποιείται ήδη από εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο.