Σε ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη μεταβίβαση (εξηωχρηματιστηριακά) στο ΤΑΙΠΕΔ, του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατείχε το Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕΔ απέκτησε από το Ελληνικό Δημόσιο  24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε. «Σε συνέχεια της ως άνω μεταβίβασης το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε. που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ μεταβλήθηκε από 0% σε 5%» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.