Νέα στοιχεία για την διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σήμερα από την Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, Έλλη Παγουρτζή, στο πλαίσιο του 11ου συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών Infocom με τίτλο "Live, Work, Play the Broadband Way: Η ευρυζωνικότητα είναι μόνο η αρχή…".

Ειδικότερα, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 16% την 1η Οκτωβρίου 2009. Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών  γραμμών ανέρχεται σε 1.794.295 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.785.887. Ακόμη, υπάρχουν περί των 8408 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ, αντιστοιχούν στο 40,1% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε 719.443.