Η ζήτηση για detachable tablets, στη Δυτική Ευρώπη, θα επηρεάσει σημαντικά τη συνολική αγορά Η/Υ και tablets τα επόμενα χρόνια, ενώ μέχρι το 2018, τα detachable και slate tablets θα αντιπροσωπεύουν το 51% των συνολικών παραγγελιών (από 45% το 2015), σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Μέχρι το 2020, τα detachable tablets αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 20% όλων των client computing συσκευών, από μόνο 5% το 2015. Τα detachable tablets θα ξεπεράσουν σε αποδόσεις τα slates καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, με προβλεπόμενο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 30% για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα notebooks αναμένεται να σταθεροποιηθούν από το 2018, ενώ τα desktops πιθανόν να ενισχυθούν από τις αναβαθμίσεις το 2018, 4 χρόνια μετά το τέλος υποστήριξης των Windows XP, και το 2020 με το τέλος υποστήριξης των Windows 7 που έχει ήδη ανακοινωθεί. Η υιοθέτησης των Windows 10 δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλες αναβαθμίσεις hardware, ωστόσο θα ενισχύσει το mobility και αυτό με τη σειρά του την υιοθέτηση των detachable, convertibles και ultra συσκευών. Εντός της κατηγορίας των Η/Υ, η IDC αναμένει ότι τα all-in-ones, τα convertibles και τα ultra notebooks θα ξεπεράσουν σε επιδόσεις τη συνολική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 47,1% όλων των παραγγελιών Η/Υ μέχρι το 2020, από μόνο 29,5% το 2015.