Μελέτη της Microsoft και της Ipsos Mori δείχνει ότι ο μέσος ρυθμός υιοθέτησης Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικά υψηλότερος απ’ ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, υποδηλώνοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς την καινοτομία για να αναπτυχθούν.

Το 65% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΚΑ Ευρώπη ήδη χρησιμοποιούν κάποιο είδος Cloud υπηρεσιών, σε σύγκριση με το 45% στη Δ. Ευρώπη. Στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης υπηρεσιών Cloud φτάνει το 67%, με τις υπηρεσίες email να έχουν το προβάδισμα με 61% και τις υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων να ακολουθούν με 34%. Στην Ελλάδα νούμερο ένα λόγος για τη μετάβαση στο Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων (92%) και ακολουθούν η συνέχιση της εργασίας σε περίπτωση καταστροφής (89%) και η ευκολία χρήσης (87%). Νούμερο ένα ανησυχία των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για τη μετακίνηση σε υπηρεσίες Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 78%. Ακολουθεί η απώλεια δεδομένων (75%) και η ιδιωτικότητα (67%).

«Η μελέτη δείχνει ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες που υιοθετούν Cloud κάνουν άλματα σε σχέση με τους ομόλογους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταναστεύουν στο Cloud σε πρώιμο στάδιο, μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητά τους και δημιουργούν μια ισχυρή βάση για ανάπτυξη», δήλωσε ο Βαγγέλης Χρυσοχόος, Διευθυντής Πωλήσεων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Συνεργατών της Microsoft. Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι οι MME στην ΚΑ Ευρώπη είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν παραπάνω το Cloud μέσα στο επόμενο έτος από τις αντίστοιχες στη Δ. Ευρώπη (33% έναντι 23%). Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 47%.