Τη δημιουργία blockchain-based identity συστήματος δρομολογεί η Microsoft, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τις εταιρείες Blockstack Labs and ConsenSys, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει Bitcoin/Ethereum-based identity solutions.

Το σχετικό post στο blog της Microsoft αναφέρει ότι σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας λύσης η οποία θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε blockchain σύστημα. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών για την τεχνολογία blockchain, η οποία υποστηρίζει τις συναλλαγές σε bitcoin και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διατηρούν εκτενή αρχεία συναλλαγών. Μεταξύ άλλων, η σχεδιαζόμενη από τη Microsoft λύση θα δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι τα crypto-currencies χρησιμοποιούνται και για τέτοιους σκοπούς.