Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι ίσως από τους διστακτικούς στην υιοθέτησης υπηρεσιών IaaS public cloud, ωστόσο ερευνητές της Deutsche Bank προβλέπουν ότι το 2017 θα υπάρξει εκρηκτική αύξησης της χρήσης του cloud από τις μεγάλες τράπεζες.

Όλο και περισσότερο οι τράπεζες δέχονται έντονες πιέσεις για μείωση δαπανών και αύξηση της ευελιξίας στα περιβάλλοντα IT. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι «υπεύθυνοι» για το 1/4 των δαπανών IT παγκοσμίως, με μέρος αυτών των δαπανών σύντομα να μεταβιβάζεται στο cloud. «Στελέχη IT ορισμένων τραπεζών δηλώνουν ότι μπορεί από μηδενική χρήση του cloud ή του μοντέλου IaaS σήμερα να βρεθούν στο 20-30% μέσα σε 3 χρόνια», δήλωσαν οι ερευνητές της DB, Karl Keristead και Ross Sandler.