Η ΠΟΛΥΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου για τον τομέα του επίπλου, των ειδών διακόσμησης και φωτισμού προμηθεύοντας εκατοντάδες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, μια πληθώρα IT Projects για την 3ετία 2017-2020.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υποδομές έχει προγραμματιστεί η δημιουργία σύγχρονου computer room που θα περιλαμβάνει όλες τις δικτυακές υποδομές, τους servers, καθώς και τις ανάγκες ψύξης και μπαταριών για UPS. Επίσης, έχει ξεκινήσει μελέτη για τη βελτίωση / επέκταση της δομημένης καλωδίωσης όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, καθώς και εγκατάστασης ασύρματου δικτύου στις κεντρικές αποθήκες της επιχείρησης.

Ένας από τους στόχους της εταιρείας είναι και η αναδιοργάνωση του πληροφοριακού συστήματός. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση τρέχει το Entersoft Expert με πολύ περιορισμένη χρήση. Στόχος είναι να επανασχεδιαστεί η εγκατάσταση του συστήματος, να γίνει αναβάθμιση σε Entesoft Business Suite και να ξεκινήσει η ανάλυση για εγκατάσταση συστήματος WMS στην κεντρική αποθήκη, αλλά και στα υποκαταστήματα.

Επίσης, σχεδιάζεται η εγκατάσταση και λειτουργία λύσης SFA για δειγματισμό και παραγγελιοληψία των εξωτερικών πωλητών, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος CRM για τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Τέλος, σε φάση υλοποίησης βρίσκονται τα επανασχεδιασμένα e-shops της εταιρείας (ξεχωριστά για χονδρικές πωλήσεις και λιανικές πωλήσεις), τα οποία θα συνδέονται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (EBS).

Οι στόχοι που έχει θέσει η επιχείρηση για την 3ετία 2017-2020 είναι να δώσει το μεγαλύτερο βάρος και το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων στο e-commerce και στο digital marketing. Με την ολοκλήρωση των βελτιώσεων στις βασικές υποδομές και στις διαδικασίες της επιχείρησης, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο project για την προώθηση των e-shops με στόχο την καθιέρωση των brand της επιχείρησης στην ηλεκτρονική αγορά και την αύξηση των πωλήσεων από τα online καταστήματα.