Η Visa Europe υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη British Telecommunications, για τη μετάβαση του δικτύου συναλλαγών της στο δίκτυο 21CN Global της ΒΤ.

Η συμφωνία αυτή θα παρέχει στη Visa Europe ένα δίκτυο  βασισμένο σε Internet Protocol, το οποίο θα προσφέρει στις 4.600 μέλη-τράπεζές της Visa Europe σε 36 χώρες.

Η Visa Europe διαθέτει μία προηγμένη πλατφόρμα επεξεργασίας συναλλαγών, σχεδιασμένη ειδικά για την Ευρώπη, μέσω της οποίας επεξεργάστηκαν περισσότερες από 6 δισ. συναλλαγές κατά τη διάρκεια του 2007. Η πλατφόρμα αυτή δεν παρέχει μόνο διασυνοριακές, διατραπεζικές συναλλαγές, αλλά αποτελεί, επίσης, το βασικό επεξεργαστή σε τοπικό επίπεδο για 16 ευρωπαϊκές αγορές.