Στην παγκόσμια λίστα των top 1000 κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων συγκαταλέγεται ο ΟΤΕ, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που βασίζεται στο πλαίσιο των δεικτών GRI.

 Ο ΟΤΕ είναι μία από τις 10 μόνο ελληνικές επιχειρήσεις που μπήκαν στην παγκόσμια λίστα των top 1000 κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών. Επίσης, αποτελεί μία από τις 33 τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη μαζί με τις BT Group, Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica, Telecom Italia, TeliaSonera, Telenor, Verizon Communications κ.α..

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, ο ΟΤΕ είναι 5ος σε σχέση με τις 10 ελληνικές επιχειρήσεις και 407ος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ανέβηκε σημαντικά στην κατάταξη σε σχέση με το 2008 (+57 θέσεις). Η αξιολόγηση αφορά οργανισμούς που είναι εισηγμένοι σε μεγάλα χρηματιστήρια, με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολάρια (στοιχεία 31.12.2009) και βασίζεται στους δείκτες GRI-G3, τους οποίους εφαρμόζει ο ΟΤΕ από το 2006. Πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή εταιρεία CRD Analytics, η οποία δημιουργεί δείκτες μέτρησης επιδόσεων για λογαριασμό μεγάλων χρηματιστηρίων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σε συνεργασία με την εταιρεία JustMeans.

Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια κατατάσσονται με βάση τη συνολική βιώσιμη αξία απόδοσης (Sustainable Performance Value) δηλ. τον μέσο όρο των επιδόσεων σε 4 τομείς: οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εταιρικής διακυβέρνησης.