Με την ανάπτυξη της πίεσης για μια άμεση σχέση μεταξύ των επενδύσεων στην Πληροφορική και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, οι προσδοκίες έχουν μετατοπιστεί προς την καινοτομία, τη δημιουργία των νέων επιχειρησιακών προτύπων και την καλύτερη διαχείριση κινδύνων. Μέσω αυτής της αλλαγής, οι οργανισμοί θα απαιτήσουν αυξημένη ευστροφία από τους Διευθυντές Πληροφορικής και το προσωπικό τους.

Οι τάσεις μείωσης των λειτουργικών εξόδων, καθώς και ο περιορισμός των επενδύσεων, θα οδηγήσουν στο συνδυασμό «περισσότερα με λιγότερα». Η οικονομική διαχείριση αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα και, πλέον, ο Διευθυντής Πληροφορικής θα κληθεί να αποδείξει το ROI σε κάθε επένδυση. Αν και τα οργανωτικά όρια μπορεί να θολώσουν, η Πληροφορική αναμένεται να έχει μια αποδείξιμη και άμεση συμβολή στην επιχειρησιακή δραστηριότητα και αποτελέσματα των περισσότερων οργανισμών, μέσω της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας και μέσω της δημιουργίας των ευκαιριών νέων αγορών.

Τρεις τεχνολογίες που αποκτούν ιδιαίτερη αξία εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι οι ακόλουθες: 1. Επιχειρηματική ευφυΐα: Η νέα εποχή της οικονομικής πίεσης στην αγορά, καθώς και η ύφεση, παραπέμπουν προς μια και μόνο κατεύθυνση: χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας, μετατρέποντάς τα σε χρήσιμες πληροφορίες και πληροφορίες δράσης (αγώγιμες πληροφορίες). 2. Αυτοματισμός & Workflow Management (Διαχείριση ροής της εργασίας) για την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας και 3. Επέκταση της διάρκειας ζωής όλων των συστημάτων, και ειδικότερα λογισμικού.

Τρεις κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις του σήμερα
Πέρα από το πολυσυζητημένο cloud computing, το virtualization και τη φορητότητα, ιδιαίτερα επίκαιρος είναι ο ρόλος και των παρακάτω τεχνολογιών:

Business Analytics – Επιχειρηματική Ευφυΐα: Ολες οι εξελίξεις στην οικονομία συνεχίζουν να πνίγουν τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους σε μια απέραντη «θάλασσα» δεδομένων.  Η επιχειρηματική ευφυΐα επεκτείνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Κι αυτό συμβαίνει όχι τόσο μέσω των νέων τεχνολογιών, όσο μέσω νέων υιοθεσιών. Ολο και περισσότερα τμήματα Πληροφορικής θα αποκτήσουν δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας μέσα το 2011. Καθώς όμως η επιχειρηματική ευφυΐα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση αξίας.

Συνδυασμός εσωτερικής παροχής και εξωτερικής ανάθεσης: Ο συνδυασμός εσωτερικής παροχής και εξωτερικής ανάθεσης για υπηρεσίες επίσης επεκτείνεται. Οι εταιρείες αγκαλιάζουν σταδιακά τη διαχείριση του κύκλου ζωής λογισμικού, τον οποίο μάλιστα θα αναγκαστούν να επιμηκύνουν για αρκετά συστήματα. Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων συστημάτων θα επιφέρει το έντονα επιθυμητό ROEI (Return On Existing Investment).

Η αναβάθμιση των επιπέδων σύμβασης παροχής υπηρεσιών (SLAs) θα οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις, καθώς οι εταιρείες υποστήριξης θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα ποσοστά τους στην αγορά.

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Και αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται περισσότερο από ποτέ, είτε για την καλύτερη ανίχνευση πελατών είτε καταναλωτών, καθώς και τον συνδυασμό αυτών με δημογραφικά στοιχεία, μέσω επιχειρηματικής ευφυΐας. Σκοπός πάντοτε είναι η ανίχνευση νέων αγορών, ο εντοπισμός νέων ευκαιριών και η βελτίωση των διαδικασιών.

Μεγιστοποίηση της απόδοσης
Η αυξανόμενη πίεση για διαφάνεια, τόσο στον κλάδο της Πληροφορικής όσο και στο σύνολο του οργανισμού, απαιτεί νέες πηγές πληροφόρησης και αυξάνει τη θάλασσα των δεδομένων. Η δημιουργία, διαχείριση και προστασία των κατάλληλων πληροφοριών την κατάλληλη στιγμή είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της επιτυχίας των επιχειρήσεων.

Η καταγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών (Service Catalog), και η σωστή κατανομή κόστους στην κάθε μία, θα δώσει τη δυνατότητα της ιεράρχησης του κόστους και της σωστής επιλογής υπηρεσιών ευθυγραμμισμένων με τα ζητούμενα του οργανισμού.

Η καινοτομία θα πρέπει να επέλθει μέσω εσωτερικού charge back των υπηρεσιών στους χρήστες, ώστε να δημιουργήσει διαφάνεια στην κατανομή του κόστους, αλλά και να βοηθήσει τον οργανισμό στην ιεράρχηση των υπηρεσιών και τη σωστή επιλογή σε περίπτωση περικοπών, χωρίς να επηρεάσει την μετέπειτα λειτουργία.

Η διαχείριση των προμηθευτών, και η αποτελεσματική συνεργασία που οδηγεί σε αύξηση των υπηρεσιών χωρίς αύξηση κόστους, είναι το πιο μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε.