Η οικονομική κρίση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και πιέσεις για τη Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία καλείται να συμπιέσει τα κόστη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Στη σημερινή εποχή, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, καλείται και η Πληροφορική να εναρμονιστεί και να συνεισφέρει στην συνολική προσπάθεια που κάνει κάθε εταιρεία προκειμένου, αφενός μεν να μειώσει τις δαπάνες και αφετέρου να θέσει τις σωστές προτεραιότητες -κατόπιν αξιολόγησης- για τις επενδύσεις της.

Μείωση δαπανών ΙΤ
Σε πολλές εταιρείες, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού δαπανών τους αναφέρεται σε συμβάσεις μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού (hardware & software), συμβάσεις τηλεπικοινωνιών, κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία και ψύξη των υπολογιστικών συστημάτων των κέντρων δεδομένων, καθώς και κατανάλωσης ενέργειας για τον υπολογιστικό εξοπλισμό στα γραφεία των χρηστών.Η Πληροφορική μπορεί να περιορίσει ως ένα σημείο ορισμένα από τα παραπάνω κόστη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Ειδικότερα και στο γενικότερο πλαίσιο συμπίεσης του κόστους λειτουργίας των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων, στις ανανεώσεις των συμβολαίων υποστήριξης και συντήρησης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί με τους προμηθευτές τους όρους, προκειμένου να εξασφαλίσει μειωμένο κόστος ή με το ίδιο κόστος να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες, αν και γνωρίζουν την πίεση που δέχονται όλοι οι Διευθυντές Πληροφορικής στην Ελλάδα να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας, δεν φαίνεται να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ελληνική οικονομική πραγματικότητα και να προσπαθούν να εφαρμόσουν παγκόσμια μια ενιαία οικονομική πολιτική.

Οσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και δεδομένου ότι η παγκόσμια τάση είναι να κινηθούμε προς «πράσινες τεχνολογίες», μπορούμε να εξασφαλίσουμε σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας για την λειτουργία και ψύξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού της τάξεως του 20%, με εφαρμογή τεχνικών virtualization, server consolidation, hibernating, free cooling. Στις τηλεπικοινωνίες φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας ή/και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επενδύσεις με στόχο την εξοικονόμηση
Οσον αφορά τις επενδύσεις, φαίνεται να προκρίνεται η υλοποίηση επενδύσεων αντικατάστασης παλιού εξοπλισμού με υψηλό κόστος συντήρησης και υποστήριξης, με σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος συνήθως συνοδεύεται από τριετή ή τετραετή δωρεάν συντήρηση και υποστήριξη. Αυτού του είδους οι επενδύσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.

Με τα χρήματα που θα πληρώσει μια εταιρεία για συντήρηση σε μια τριετία-τετραετία μπορεί να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση εξοπλισμού της με αποτέλεσμα να έχει καινούργιο εξοπλισμό με λιγότερες βλάβες, με μικρότερες καταναλώσεις ενέργειας και μικρότερο κόστος διαχείρισης από το τεχνικό της προσωπικό.

Σχετικά με τις επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Τέτοιος χώρος μπορεί να είναι μια ανεκμετάλλευτη ταράτσα, η στέγη ενός κτιριακού συγκροτήματος ή αποθήκης, ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαίθριος χώρος αποθήκευσης κ.λπ. Μια επένδυση σε φωτοβολταϊκά θα επιφέρει άμεσα μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας και εκτιμάται ότι εντός μιας 5ετίας το πολύ θα έχει γίνει πλήρης απόσβεση της επένδυσης.