Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η διάθεση της οικογένειας προϊόντων της Thesis.net (ERP, CRM, BI, MFG, MOBILE) στην ελληνική αγορά από την Αtnet, καθώς και η προώθηση και εγκατάσταση των υπηρεσιών της Αtnet στο πελατολόγιο της CGSoft.

Επιπλέον, η συμφωνία των δύο εταιρειών προβλέπει την συνδυαστική πώληση υπηρεσιών και προϊόντων σε νέους πελάτες, καθώς και την από κοινού συμμετοχή και ανάληψη μεγάλων έργων στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Η Αtnet Communications δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου και ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως κατασκευή ιστοσελίδων, internet marketing, interactive web sites, viral campaign, intranet εφαρμογές, mobile marketing.

Η CGSoft είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft (ειδικότερα σε τεχνολογίες .net) και παρέχει έτοιμες λύσεις (Thesis.net) ή λύσεις για κάθετες αγορές (Thesis.net Collection, Legal Office, κ.λπ.).