Η Αtnet Communications υπέγραψε σύμβαση στρατηγικής συμμαχίας με τη Cgsoft.

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η διάθεση της οικογένειας προϊόντων της Thesis.net (ERP, CRM, BI, MFG, MOBILE) στην ελληνική αγορά από την Αtnet, καθώς και η προώθηση και εγκατάσταση των υπηρεσιών της Αtnet (ιστοσελίδες, e-commerce εφαρμογές, internet marketing) στο πελατολόγιο της Cgsoft.

Σημαντικό σκέλος της συμφωνίας αποτελεί η συνδυαστική πώληση υπηρεσιών και προϊόντων σε νέους πελάτες, καθώς και η από κοινού συμμετοχή και ανάληψη έργων στον ιδιωτικό, αλλά και τον δημόσιο τομέα.

Η Αtnet Communications δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ενσωματώνει σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως κατασκευή ιστοσελίδων, internet marketing (Search Engine Optimization, Google Adwords), interactive web sites, viral campaign, intranet εφαρμογές, mobile marketing.

Η Cgsoft σημαντικός παραγωγός επιχειρηματικού λογισμικού τελευταίας γενιάς, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft (ειδικότερα σε τεχνολογίες .net) και παρέχει έτοιμες λύσεις (Thesis.net) ή λύσεις για κάθετες αγορές (Thesis.net Collection, Legal Office, κ.λπ.). Επίσης, αναλαμβάνει και εκτελεί έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σ’ όλο το φάσμα του e-επιχειρείν.