Η SingularLogic και η Microsoft Ελλάς, γνωστοποίησαν τη στρατηγική τους συνεργασία σε σχέση με το κοινό όραμα και των δύο εταιρειών να επενδύσουν στην κατεύθυνση του Cloud Computing στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών στα τρία επίπεδα του Cloud Computing, ξεκινώντας από την υποδομή (Infrastructure as a Service-IaaS), την πλατφόρμα στο Cloud (Platform as a Service-PaaS) και τη διάθεση του λογισμικού σαν υπηρεσία (Software as a Service-SaaS).

Επίσης, από το 2011 η SingularLogic θα διαθέσει στην ελληνική αγορά, μέσω του Δικτύου της, την υπηρεσία Microsoft Office 365.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η SingularLogic ήδη προχωρά στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών Cloud Computing, για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και την πλατφόρμα Azure Services της Microsoft. Συγκεκριμένα οι εφαρμογές θα διατίθενται ως υπηρεσία μέσω Internet (Software as a Service-SaaS), με μηνιαία συνδρομή από Data Center επιλογής της SingularLogic.